Sytten bredbåndsprosjekter som inkluderer 130 kommuner over hele landet har i dag fått penger fra fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. I tillegg til fordeling av 50 millioner kroner som ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett, er det også gitt tilsagn på nærmere 30 millioner kroner til femten prosjekter neste år. Og prosjektet Digitale DistriktsAgder, hvor blant annet Vest-Agder fylkeskommune er en av drivkreftene, har fått en fantastisk uttelling med hele 20 millioner kroner av den samlede potten.

Næringsrådgiver Sigvart Bariås, som er Vest-Agder fylkeskommunes representant i styringsgruppen for Digitale DistriktsAgder, er svært tilfreds over tildelingen. -Dette vil bringe Sørlandet helt i front nasjonalt når det gjelder IKT-bredbåndsutvikling. Det gir økt mulighet for å gi hele befolkningen et godt tilbud. Det blir allikevel en stor utfordring å utvikle tilbudet. Først gjelder det anbudsrunden som vil pågå i høst. Vi må få gjennomført planene innen de rammene vi har å forholde oss til. Det må vi klare., sier Bariås på det han betegner som en gledens dag for hele Agder.
Digitale DistriktsAgder startet i 2001. Prosjektet har vist vei i utviklingen og bruken av bredbånd. Prosjektet har fått stor nasjonal oppmerksomhet for måten det har samlet og organisert stor kjøpekraft, og for de gode resultatene som er oppnådd. Begge fylkeskommunene på Agder og 18 distriktskommuner er med i prosjektet og det er et velfungerende samarbeid mot de øvrige 12 kommunene.
Bredbåndsdekningen i Norge er allerede oppe i om lag 95 prosent. Pengene som nå er tildelt vil bidra til at nærmere 30 000 nye husstander  i landet kan koble seg på. Dette utgjør i underkant av en tredjedel av de som mangler bredbåndstilbud i dag.  -Dette er et flott utgangspunkt for å få med de siste husstandene. Og det kommer mer penger! lover Grande Røys.
I følge statsråden vil regjeringen jobbe videre sammen med lokale krefter som kommuner og fylkeskommuner for at de gjenværende skal få tilgang. Hun har også tro på at kommersielle aktører vil ha interesse av å være med i sluttspurten.
Midlene er fordelt gjennom Høykom-programmet som finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og administreres av Norges Forskningsråd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2006 | Skriv ut siden