Årets TV-aksjon setter søkelyset på behovet for rask og kompetent medisinsk bistand til utsatte og sårbare grupper i forbindelse med krig og naturkatastrofer. Den internasjonale organisasjonen Leger uten grenser bidrar til at slik bistand blir ivaretatt på en effektiv måte og organisasjonen er tildelt årets TV-aksjon. Fylkesutvalget bevilget i dag  50.000 kroner som Vest-Agder fylkeskommunes bidrag til aksjonen.

Leger uten grenser ble startet i 1971 av en gruppe franske leger og journalister som en oppfølging av grusomhetene begått under Biafra-krigen på slutten av 1960 tallet og som et bidrag til å sørge for høykompetent medisinsk hjelp til de mest utsatte og sårbare gruppene i forbindelse med krig og naturkatastrofer. Organisasjonen arbeider nå i 70 land med over 400 ulike prosjekter.  Den norske seksjonen av Leger uten Grenser sendte i 2005 ut 70 helsearbeidere til ulike katastrofeområder. Midlene fra årets TV-aksjon skal særlig gå til katastrofer som ikke oppnår oppmerksomhet i mediene- i Kongo, Somalia og Nord Uganda.
Leger uten grenser ble i 1999 tildelt Nobels fredspris for sitt målrettede, høykompetente og operative engasjement i kriser der behovet for medisinsk hjelp er stort.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2006 | Skriv ut siden