Kommunene mener at ansvar- og bestillerfunksjonen for spesialisthelsetjenesten bør tas opp som et eget punkt i evalueringen av helsereformen. De vil også at fylkesmannsembetets oppgaver bør begrenses til kontroll- og tilsynsoppgaver. Oppgaver som fortsetter som statlige og regionaliserte bør følge de folkevalgte regionene. Kommunene peker også på at det må følge penger med oppgavene som overføres, enten som skatteinntekter eller rammeoverføringer. Regionene kan delegere oppgaver til kommunene der der det er hensiktsmessig eller lokal interesse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. september 2006 | Skriv ut siden