Lederen i avisen Agder tar i dag utgangspunkt i at stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland (AP) fra Kvinesdal i media advarer mot en region bare av Agder-fylkene. Klungland karakteriserer det som å skape Norges Gaza-stripe på Sørlandet. Klungland tar til orde for en storregion som strekker seg fra Boknafjorden i vest til Frierfjorden i øst. Lederen i avisen er enig med Klungland om at dette vil være en naturlig region i forhold til kommunikasjon, næringsliv og energi. En slik region får en størrelse og dermed også en tyngde som er viktig i forhold til å kunne gjøre seg gjeldende overfor sentrale myndigheter, skriver avisen.

Det vises til at i mer enn 30 år har man arbeidet med å samle de to Agder-fylkene. -Men jo nærmere man kommer en realitetsbehandling av saken, jo mer bråk blir det mellom politikerne i Kristiansand og Arendal. De gamle stridighetene mellom Arendal og Kristiansand blir ikke borte dersom man slår sammen de to Agder-fylkene. Tvert imot blir det en evig strid de to byene imellom, med de fatale følger det får for den regionale fellesskapsfølelsen. Vi tror det ville være sunt om Stavanger kom inn som en nøytraliserende faktor i forholdet mellom Kristiansand og Stavanger, skrives det i lederen.
Lederen peker på at å slå sammen de to Agder-fylkene blir for puslete. -Dessuten tror vi ikke at Stavanger og Jæren vil være tjent med å tilhøre en stor vestlandsregion. Skal norgeskartet tegnes på nytt med nye regioner som skal overta fylkeskommunenes funksjoner og kanskje tilføres nye oppgaver, må antallet reduseres kraftig dersom man skal oppnå noen effekt av hele prosessen.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. juli 2008 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)