Fremdeles er det mulig å melde seg på som deltaker til Folkehelsedagene som avholdes den 19. og 20. september i Flekkefjord. Årets arrangement blir en spennende sosial- og faglig interessant sammenkomst hvor aktuelle og viktige tema blir tatt opp i relasjon til folkehelse. Barneombud Reidar Hjermann vil komme for å holde foredraget ”Tanker rundt den gode barndommen”, og dette blir på et åpent folkemøte hvor alle som ønsker det kan komme og høre på, i tillegg til de som er påmeldt til selve konferansen.

Flekkefjord kommune arrangerer Folkehelsedagene 2006 den 19. og 20. september i samarbeid med Folkehelsen, fylkesmann og fylkeskommunene i Vest- og Aust-Agder. Folkehelsedagene er en årlig tradisjon i regi av Folkehelsen i Agder som i samarbeid med vertskommunene setter sammen et program som gjenspeile de nasjonale temaene for folkehelsearbeidet, som er fysisk aktivitet, ernæring, rus, tobakk, psykisk helse og helse i planlegging.
Trivsel i hverdagen, fysisk aktivitet og livskvalitet er stikkord som beskriver det underliggende budskapet i foredragene og aktivitetene som skal kjøres i to hele og spennende dager med aktiviteter og foredrag i Flekkefjord. Målgruppen er helsefolk, planleggere, pedagoger, beslutningstakere, frivillige organisasjoner - og andre interesserte.
Lokalsamfunnet
Programmet er variert og vil være kombinert med aktiviteter som dresintur på Flekkefjordsbanen og tur til øyparadiset Hidra utenfor sentrum av Flekkefjord. Deltakerne vil få kjennskap til enkelte særegenheter ved et lokalsamfunn som Flekkefjord, og til verdiplattformen ”Trivsel i hverdagen” som Flekkefjord kommune vektlegger i kommuneplanen på prioriterte områder som barn og unge, helse, miljø og sikkerhet og medvirkning.
Programkomiteen
Komiteen for FolkehelsedageneProgramkomiteen består av Kjetil Drangsholt og Sidsel Birkeland Skaar fra sekretariatet i folkehelse i Agder, rådmann Svein Hermansen, fysioterapeut Silje Dunseth Gilje, Thomas Olsson kultur og fritid, Nina Nissestad; plan- og utviklingsstaben, og Tone Lise Hobbesland; folkehelsekoordinator. Anne Veline Gautefall fra Fylkeskommunen og sykepleier Solveig Edvardsen.

av Ruth Kelley, publisert 14. september 2006 | Skriv ut siden