I et høringsutkast fra Statens Vegvesen om justering av deres tjenestetilbud foreslås det å beholde trafikkstasjonene i Kristiansand, Mandal og Flekkefjord, mens det legges opp til en reduksjon av tjenestetilbudet ved Mandal- og Flekkefjord trafikkstasjoner. Fylkesutvalget mener at Statens vegvesens forslag verken er konsistent med hensyn til målene for omorganiseringen eller i tråd med faglige anbefalinger fra Transportøkonomisk institutt. Utvalget fraråder sterk at forslaget gjennomføres og ber Statens vegvesen foreta en ny gjennomgang og komme med nye forslag.

Fylkesutvalget peker på at et nytt forlag til alternativ tjenestestruktur for Vegvesenet Agder bør være i tråd med følgende forutsetninger:
·         Ny tjenestestruktur bør ha positiv nytte for samfunnet som helhet
·         Forslaget bør ikke svekke den brukeropplevde kvaliteten i forhold til dagens struktur
·         Strukturen bør tilfredsstille gjeldende kvalitetskrav
Fylkesvalget understreker at en har merket seg at den reduksjon i tilgjengelighet som har funnet sted og ettersom et nytt forslag vil finne sted når det gjelder næringslivets ulike behov for service- og kontrolltjenster fra vegvesenet. Fylkeskommunen henstiller derfor sterkt til at vegvesenet desentraliserer slike tjenester til utestasjonene i den grad dette er mulig. Det bør være oppnåelig å la tjenestemenn ”reise ut” enkelte forhåndsavtalte dager i uken eller måneden fremfor at flere bedrifter skal måtte reise til Kristiansand for å få utført aktuelle tjenester.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2006 | Skriv ut siden