Match-prosjektet (2003-2006) har hatt fokus på å tilpasse offentlige tjenester til en flerkulturelle befolkning. Gjennom et tett samarbeid med enheter innen barnehage, barnevern, skole og fritidssektor er det blant annet satt fokus på følgende tema:
  • Rom for mangfold
  • Foreldrerolle i nytt land
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Flerkulturell rekruttering
Vest-Agder fylkeskommune har gitt ut ei håndbok, forfattet av Lisbeth Reed: ”Å finne styrken i mangfoldet”. Håndboka spres i et opplag på 5000 av det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi). Kursopplegget har samme tittel som boka. Den
Team Match
Team Match skal kurse yrkesgrupper som jobber med barn og unge i hele Norge. Fra venstre: Abdullahi Mohamed Alason, Halima Muridi, Mildreck Salazar, Lisbeth Reed(prosjektleder), Zara Al-Nayef, Fauzia M. Hashi og Elvis Chi Nwosu.
gjennomgående pedagogikken handler om å ta utgangspunkt i historier fra virkeligheten, og hverdagslige situasjoner der offentlig ansatte møter familier med minoritetsbakgrunn. Disse situasjonene fører ofte til stor usikkerhet, og dette kan være med på å hindre kommunikasjon. Ved å lese om hvordan utfordringer og konflikter har blitt håndtert av andre, ofte med enkle metoder; og ved å trene på å takle sammensatte utfordringer gjennom realistiske gruppearbeid, kan lærere, helsesøstere, barne- og ungdomsarbeidere med flere ruste seg til å møte en stadig mer flerkulturell virkelighet. Opplegget har så langt fått en svært positiv mottakelse.
I første omgang skal det holdes konferanser i Tromsø og Stjørdal. Seinere på høsten står Bergen, Bodø, Lillehammer og Oslo for tur. Turnéen arrangeres av Vest-Agder fylkeskommune, IMDi og Kommunal Kompetanse. Den støttes også av Kommunenes Sentralforbund og Fagforbundet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. september 2006 | Skriv ut siden