Det nærmer seg nå raskt siste frist for de som vil søke på fylkeskommunens stipendier eller foreslå kandidater til hedersrike fylkeskommunale priser. Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere slike for å hedre, belønne, inspirere og stimulere vestegder som fortjener det. En kan lese mer om detaljer for å søke eller komme med forslag under menypunktene for kultur eller plan og miljø. Fristen for alle søknader og stipendier er 1. oktober.

I høst deler Vest-Agder fylkeskommune ut tre priser. Den ene er Fylkeskulturprisen som skal være en stimulans til kulturlivet i Vest-Agder. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av hele det utvidede kulturbegrepet. Den neste er Miljøprisen som skal tildeles for særlig fortjenesteverdig innsats innenfor det som ligger i begrepet miljøarbeid. Ny av året er Kulturminnevernprisen som skal være en stimulans for kulturminnearbeidet i fylket. Den skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats når det gjelder vern og vedlikehold av verneverdige bygninger eller andre anlegg, inklusive fornminner.
Formålet med stipendiene som fylkeskommunen deler ut er å styrke kunstneres mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner eller gjennomføre prosjekter. Kunstnere eller kunstgrupper innenfor alle fagfelt kan søke stipend. Det deles i høst seks fylkeskommunale stipendier. Det ene Arbeidsstipend for kunstnere er på 100.000 kroner. Det neste er fire Kunstnerstipendier som hvert er på 25.000. Det deles videre ut et Idrettstipend på 25.000 kroner.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2006 | Skriv ut siden