Fylkesmann Hjalmar Sunde i Aust-Agder anbefaler at det ikke igangsettes noen prosess for å imøtekomme Lillesand kommunestyres ønske om å endre kommunens fylkestilhørighet fra Aust-Agder til Vest-Agder. Bakgrunnen er den prosess dette vil kreve. -…en isolert prosess for Lillesand kommune vil kreve så vidt store ressurser at det ikke vil stå i noe rimelig forhold til det kommunen eventuelt måtte oppnå ved en endring av fylkestilhørighet, sett i forhold til det som nå er kjent om innhold og tidspunkt for gjennomføring av forvaltningsreformen, uttrykker Sunde.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2006 | Skriv ut siden