Fylkesvaraordføreren opplyste at Vest-Agder fylkeskommune i år for første gang står bak et større arrangement om tre som fremtidens materiale, med konferanse, utstillinger og utdeling av Sørlandets trepris. -Bruk av tre har lange tradisjoner også i vår landsdel, og i tidligere tider var mye av verdiskapingen basert på nettopp utnyttelsen av tre som ressurs. Enten det være seg storeksport av eik til Nederland og andre deler av Europa – ja, det sies at store deler av Amsterdam er fundamentert på sørlandsk eiketømmer – eller det var i form av skipsbygging langs kysten vår, eller de mange sagbrukene og tønnestavproduksjon innover i bygdene våre, sa hun.
Trebiennalen-logoHun viste til at i dag kjennetegnes landsdelen av innovasjon og kreativitet innen mange bransjer. -Det utvises stort pågangsmot og mange nye initiativ blir tatt for å skape ny vekst og nye virksomheter. Dette gjelder sannelig også i stor grad bransjer med tilknytning til tre, sa Runden
Bak Trebiennalen 2006 står Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Fylkesmannen i Aust-Agder og Innovasjon Norge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. september 2006 | Skriv ut siden