Konferansen "Felles mål for Sørlandet" er den viktigste arenaen for konstruktiv meningsbryting mellom næringslivet, akademia og det offentlige i landsdelen. I år går den av stabelen 21. og 22. september på Quality Hotell i Kristiansand. Arrangementet på tidlig høsten er nå befestet som en tradisjon på Sørlandet.  Deltakerne garanteres en konferanseopplevelse utenom det vanlige! Vest-Agder fylkeskommune er en av arrangørene.

Med Agderrådets strateginotat og forskningsprosjektet om scenarier for år 2020 som bakteppe,Konferanseplakat vil konferansen i år fokusere på hva som konkret må gjøres for å virkeliggjøre visjonen om Sørlandet som en av Norges mest attraktive regioner å bo og virke i.
Samarbeidspartnerne bak konferansen i år er: Sydspissen, LO Agder, NHO Agder, Agderrådet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Høgskolen i Agder, Agder Energi og Innovasjon Norge.

av Torkelsen, Jan, publisert 11. september 2006 | Skriv ut siden