Regionvegsjef Andreas Setsaa har lansert et forslag om å redusere aktiviteten ved Flekkefjord trafikkstasjon til et absolutt minimum. Dette har fått Flekkefjord-politikerne til å se rødt, i følge avisen Agder. Avisen viser til samferdselsministerens klare frysvedtak i forhold til endringer i trafikkstasjon-strukturen. En politikergruppe er nå kommet med Flekkefjords høringsuttalelse. Konklusjonen er krystallklar: Hold fingrene vekk fra trafikkstasjonen! Neste onsdag behandler fylkeskommunens samferdselspolitikere saken. Fylkesrådmannens innstilling til disse er at de skal gå inn for å prioritere en fullverdig trafikkstasjon i Flekkefjord i tillegg til Kristiansand med et forenklet tilbud i Mandal.

Agder skriver at Flekkefjordpolitikerne retter kraftige ord mot en etat som er satt til å tjene folket. Avisen trekker frem en uttalelse fra Arbeiderparti-representant Svein Hobbesland. -Vegvesenet er den siste sovjetstat i offentlig administrasjon, uttaler han.
I lederen i Agder betegnes Vegvesenet som en slags stat i staten som ser ut til å mangle fullstendig folkevalgt kontroll. Det gis uttrykk for at det er ikke mindre enn oppsiktsvekkende at regionvegsjefen fullstendig overser den krystallklare ordren fra samferdselsministeren om at intet skal skje med trafikkstasjonene i forhold til struktur. -Navarsete gjør det klart at det er brukervennligheten – ikke økonomien – som skal være avgjørende for hvor trafikkstasjonstilbudet skal være. Konsekvensene av en minimalisering av tjenestetilbudet i Flekkefjord er så dramatisk at det rammer hele befolkningen, skrives det i lederen hvor det oppfordres til vegsjefen om at han bør straks trekke forslaget eller endre innstilling, slik at synspunktene fra vestfylket får fullstendig gjennomslag.
Fylkerådmann Tine Sundtoft uttrykker noe av det samme i sin innstilling til samferdselspolitikerne: ”Statens vegvesen bør vurdere å foreta en ny gjennomgang og forslag til alternativ tjenestestruktur for Agder, som er i tråd med følgende forutsetninger:
-Ny tjenestestruktur bør ha positiv nytte for samfunnet som helhet
-Forslaget bør ikke svekke den brukeropplevde kvaliteten i forhold til dagens struktur
-Strukturen bør tilfredsstille gjeldende kvalitetskrav”

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2006 | Skriv ut siden