Dette er overskriften på hjemmesiden til NRK - Sørlandet i dag. Foranledningen var avlysning av et seminar; Politikk: Noe for kvinner
 
Dette var jo et kjempegodt initatitiv som fylkeskommunen tok på bakgrunn av den lave kvinnedeltakelsen vi har i regionen, og at vi ligger veldig dårlig an på likestillingsbarometrene, sier varaordfører Foss.

 
- Vi gir oss ikke, og gjør et nytt forsøk seinere på høsten! sier rådgiver Lisbeth Reed, som har arbeidet med seminaret fra fylkeskommunens side. - Blant de påmeldte var det ganske stor bredde - for eksempel unge jenter fra videregående skole og kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. Men det kom få påmeldinger fra de politiske partiene, og vi har inntrykk av at nominasjonskomiteene ikke har kommet så langt i sitt arbeid. Dette kan være en viktig grunn til at det ble for få deltakere i denne omgang. Ellers har vi hørt rykter om at mange Lister-kvinner er opptatt med jakt- og friluftsliv på denne tida, og dette er jo også viktige aktiviteter, smiler Lisbeth Reed. 
 
- Den siste faktoren kan være at seminaret kunne vært bedre markedsført. Når den nye datoen er klar, vil vi blant annet annonsere seminaret i lokalavisene og Fædrelandsvennen, avslutter rådgiveren fra fylkeskommunen.

av Peersen, Tor, publisert 18. september 2006 | Skriv ut siden