Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 100 000 kroner til prosjektet Magma geopark. Dalane med de omliggende kommunene: Bjerkreim, Egersund, Lund, Sokndal, Hå og Flekkefjord vil videreutvikle sin turistsatsing ved å bygge opp et turisttilbud som støtter seg på prinsippene rundt geoturisme. Målet er å etablere en geopark etter internasjonalt mønster, det vil si å følge retningslinjene til European Geoparks Network og Global Geoparks. Geoparken skal hete Magma geopark.  Prosjektet har for 2006 en kostnadsramme på 1,1 millioner kroner.

Området skal tilrettelegges med utviklede lokaliteter/destinasjoner som viser og beskriver områdets geologiske arv, gruve- og bergverkshistorie og kultur. Det skal legges opp slik at man har tilbud hele året. Områdets bergverksbedrifter skal inngå i geoparken, og der hvor det er mulig vil det også bli guidede turer som viser den levende næringen. Lokaliteter, destinasjoner og guidede turer skal tilrettelegges for større og mindre grupper som kan benyttes av lokalbefolkningen, skoler, bedrifter og turister. Naturlige satellitter og samarbeidspartnere vil være Ørsdalen gruver i Bjerkreim og Knaben gruver i Kvinesdal
Det er etablert en styringsgruppe for geoparken med blant annet en representant fra Rogaland fylkeskommune og en representant fra Vest-Agder fylkeskommune.
For bedre å ta vare på verdens naturarv startet UNESCO i 1999 et program (Global Geoparks) der hensikten var å etablere 500 geoparker over hele verden. I en geopark benytter man geologien, naturen og kulturen i et turistkonsept. Det er i dag 38 geoparker i verden. 25 av disse ligger i Europa. I Norge er det foreløpig ingen globale geoparker, men satsingen på geoturisme er i gang.
En geopark har to hovedformål:
  • Å få folk ut i naturen og gjennom aktiviteter og formidling skape større kjennskap til naturen og de prosesser som foregår der.
  • Å benytte geoturisme til å skape økonomisk vekst i området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2006 | Skriv ut siden