Fylkesutvalget går enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal videreføre en tannlegevakt i Kristiansand i samarbeid med Vest-Agder tannlegeforening. I januar i år sa Vest-Agder tannlegeforening opp en avtale fra 2001, som påla alle medlemmer en solidarisk plikt til å delta i en tannlegevakt. I løpet av våren er det blitt forhandlet frem en ny avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune ved fylkestannlegen og Vest-Agder tannlegeforening om fortsatt samarbeid om tannlegevakt i Kristiansand. Den nye avtalen, med virkning fra 1. juni i år, er imidlertid basert på frivillig deltakelse

Vest-Agder fylkeskommune har siden 1997 hatt et tilbud om tannlegevakt i legevaktens lokaler på Eg ved Sørlandets Sykehus Kristiansand. Offisiell åpningstid er to timer fra klokken 11.00 til klokken 13.00 hver lørdag og søndag, og på alle hellig - og høytidsdager. Forlenget arbeidstid er det normale slik at alle oppmøtte pasienter får behandling. Fylkestannlegen organiserte vakten, som var basert på at tannhelsepersonell meldte seg frivillig. Dette medførte en turnus med vaktbelastning på om lag en helg per åttende uke.
I 2001 var det ikke lenger mulig å rekruttere nok frivillige til vakten. Det ble da inngått en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder tannlegeforening. Alle yrkesaktive tannleger under 60 år bosatt på strekningen Kristiansand - Mandal, forpliktet seg til å ta vakt etter oppsatt turnus.  
Den nye avtalen som nå er forhandlet frem er basert på frivillighet, og at alle som jobber ved tannlegevakten får et ansettelsesforhold i Vest-Agder fylkeskommune, med de rettigheter og plikter det innebærer. Avtalen vil gi Den offentlige tannhelsetjenesten en anslått årlig merutgift på rundt 277.000 kroner.
Fylkestinget sluttbehandler saken 24. oktober

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2006 | Skriv ut siden