Programfaget er en oppfølging av Soria Moria-erklæringen, hvor det står: "Regjeringen vil at elevene skal få delta i elevbedrifter, oppsøke læringsarenaer utenfor skoleporten og ha entreprenørskap inn som en del av grunnopplæringen i skolen."
–  Vi er hittil alene i Europa om å ha tatt initiativ til et eget helhetlig programfag i entreprenørskap i videregående opplæring. Det gleder meg at Norge kan være helt i forkant på dette området, sier Øystein Djupedal.
Utdanningsdirektoratet har nå fått i oppdrag å utvikle en læreplan for det nye programfaget "Entreprenørskap og bedriftsutvikling". Faget vil finne sin plass innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for samfunnsfag og økonomi. Faget skal ha en timerammen på totalt 140 + 140 årstimer på andre og tredje trinn. Læreplanen skal følge de samme retningslinjene som de andre læreplanene for Kunnskapsløftet. Forslag til ny læreplan vil etter planen bli sendt på høring ved nyttår, slik at den kan fastsettes og bli tilgjengelig for alle fylkeskommuner ved skolestart høsten 2007.
Ung EntrepenørEt eget programfag i ”Entreprenørskap og bedriftsutvikling” vil kunne bidra til å knytte opplæringen i skole og arbeidsliv tettere sammen. Et stort antall norske høyskoler og universiteter tilbyr dessuten entreprenørskap som egen grad eller som del av egen grad.
Det er dokumentert at elever som har deltatt i entreprenørskapsarbeid i skolen og som blir fortrolig med gründertankegang og -virksomhet, lettere starter med egne bedrifter etter endt opplæring. Gjennom dette faget håper regjeringen å kunne bidra til å bedre gjennomføringen i videregående opplæring og medvirke til at det skapes nye arbeidsplasser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. september 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer