Venstre arrangerer denne helgen kommunalkonferanse i Drammen. Konferansen er viet forvaltningsreformen: folkestyre, lokaldemokrati, oppgavefordeling, makt, historie, nasjonsbygging, geografi, kommunelov og valglov. Mange temaer kommer opp til debatt. -Skal vi demontere staten, eller styrke lokaldemokratiet, spør arrangørene i invitasjonen til konferansen. Konferansen vil danne grunnlag for Venstres posisjon i forhold til regionreformen. Den avklaringen tas på et landsstyremøte under konferansen.

Partiet har fått professor Tor Selstad, som har vært sentral i blant annet KS sin utredning av regionreformen, som innleder på konferansen. Selstad vil rette søkelyset på vilkårene for en vellykket forvaltningsreform. Det vil bli reist fokus på hvilket mellomnivå som er aktuelt. Et par av Venstres ordførere vil innlede om to løsninger: Samkommune og regionsamarbeid mellom kommuner? Et par av partiets fylkestingsrepresentanter tar for seg temaet Enhetsfylke eller store regioner? Deltakerne vil også bli informert om strukturreformen i Danmark av en folketingsrepresentant fra partiet Radikale Venstre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2006 | Skriv ut siden