Stortingsmeldingen om regionene blir forsinket. Den blir trolig ikke behandlet i Stortinget før jul, skriver Kommunal Rapport. I følge avisen bekrefter Senterpartiets parlamentariske leder Magnhild Meltveit Kleppa at meldingen trolig blir minst en måned forsinket. Det innebærer i så fall at den ikke blir behandlet i Stortinget før jul. Kleppa uttaler at årsaken til forsinkelsen er kommunalminister Åslaug Hagas sykemelding.

Kommunal Rapport skrev i forrige uke at arbeidet med å avgjøre hva slags oppgaver de nye regionene skal ha går tregt, og at det fortsatt gjenstår viktige avklaringer internt i regjeringen før meldingen kan legges fram for Stortinget.
Regjeringen har lagt opp til en ambisiøs tidsplan for regionreformen. KS-leder Halvdan Skard understreker, overfor Kommunal Rapport, at han foreløpig ikke er bekymret for gjennomføringen, men viser til at regjeringen har lagt opp til svært knappe tidsfrister. Han mener meldingen må behandles i Stortinget tidlig på vinteren, dersom reformen skal gjennomføres som planlagt. - Mange blir berørt av disse omstillingene, og de trenger snart noen konkrete holdepunkter for sitt arbeid, sier Skard.
Magnhild Meltveit Kleppa bekrefter at en utsettelse fra regjeringen vil bety at meldingen trolig ikke kan behandles før i vårsesjonen. Likevel mener Kleppa at en utsettelse er uproblematisk for gjennomføringen av reformen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2006 | Skriv ut siden