I følge statuttene for Sørlandets Trepris skal vinneren ha vist kunstneriske kvalifikasjoner, teknisk dyktighet, initiativ eller annen kreativitet som bidrar til økt bruk og økt forståelse av tre som et godt og framtidsrettet materiale. Vedkommende skal ha utført et særlig godt arbeid med betydning for Sørlandet
 
Juryen sier følgende om vinneren: ”Kandidaten er daglig leder for en framtidsrettet
Trebyggeriet
Trebyggeriet AS holder til i Evje og Hornnes kommune
virksomhet med en ny og innovativ produksjonsmåte. Han er meget engasjert og kunnskapsrik og villig til å dele på sine kunnskaper og erfaringer. Han har hatt en villighet til å satse og en tro på at dette er framtiden. Han har bidratt til å skape kreative løsninger på produksjon av trehus, som passer meget godt både til tradisjonell byggeskikk og moderne arkitektur, uavhengig om det er elementbygg eller prekutt. Virksomheten som han leder klarer å utnytte tradisjonsbaserte kunnskaper i en meget moderne datastyrt produksjon hvor 3D modellering står sentralt. Gjennom å bygge trehus av høy kvalitet innen en økonomisk forsvarlig ramme, kan bedriften støtte utviklingen av mer og bedre bruk av tre til bygninger – og dermed bidra til bedre forståelse for bruken av tre i Norge. En lokal bedrift som med sine visjoner og gjennomføringskraft er med på å påvirke utviklingen av trebyggeri i Norge.”
 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2006 | Skriv ut siden