Utlysning av kunstnerstipend 2006, idrettsstipend 2006 og arbeidsstipend for kunstnere 2007. Frist for å søke stipend er 1. oktober 2006.


Formålet med stipendene er å styrke kunstnerens mulighet til
kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som
kunstner eller gjennomføre spesielle prosjekt. Kunstnere/kunstgrupper

innenfor alle fagfelt kan søke stipend.

 
ARBEIDSSTIPEND FOR KUNSTNERE 2007
Arbeidsstipendet er på kr.100.000,- pr.år og deles normalt ut for ett år.  Søkere bør helst være bosatt og virksomme i Vest-Agder. Det kan gjøres unntak for dette ved at for eksempel et prosjekt har tilknytning til fylket eller skal realiseres i fylket.
(Fås også ved henvendelse på tlf. 38 07 45 54)

 
KUNSTNERSTIPEND 2006
Det blir for 2006 delt ut fire kunstnerstipend á kr. 25.000,-.
Søkere må være fra eller bo i Vest-Agder.
Det brukes ikke eget søknadsskjema.
IDRETTSSTIPEND 2006
Det deles også ut ett idrettsstipend på kr. 25.000,-.
Søkere må være fra eller bo i Vest-Agder.
Utøvere fra fylket som representerer idrettslag i andre fylker kan også søke.
Det brukes ikke eget søknadsskjema.
Søknad sendes:
Vest-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen
Serviceboks 517
4605 Kristiansand
Frist: 1.oktober 2006.

av Eilertsen, Steinar, publisert 25. januar 2008 | Skriv ut siden