Kvinesdal kommune har over tid hatt en nedgang i befolkningen. Selv om denne utviklingen har vært positiv i de siste par årene sliter Kvinesdal, som de fleste andre ”utkantkommuner”, med å opprettholde folketallet.
Gjennom prosjektet er målet å få til en positiv befolkningsutvikling og styrke bosettingen i grendesentra og utkantstrøk. Bedriftene i kommunen og i nabokommunene har problemer med å skaffe kompetent arbeidskraft innen mange yrker. Det er derfor også et mål at kommunen og regionens næringsliv skal få tilført kompetent arbeidskraft innen yrker, hvor denne vanskelig kan skaffes lokalt, regionalt og nasjonalt. Et annet ønske er også å få til videreutvikling av primærnæringene ved å få tilflyttere fra Nederland som vil etablere og utvikle virksomhet basert på foredling av lokale landbruksressurser og naturbaserte opplevelses- og aktivitetstilbud. Og, ikke minst, har en håp om å skaffe etablerere og/eller drivere, som vil overta og utvikle virksomhet i Kvinesdal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2006 | Skriv ut siden