Folk er opptatt av helse som aldri før! Over 1500 vitenskaplige studier viser positiv effekt av fysisk aktivitet på folks helse. Ny røykelov motiverer til røykekutt og befolkningen generelt blir mer og mer opptatt av riktig kosthold.
Bakgrunn
I de nordiske land har en utviklet flere ordninger for å motivere til livsstilendringer i befolkningen. Det har vært en rivende utvikling. Flere reseptmodeller i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og røykekutt er etablert. De siste tre årene har det vært arrangert årlige nettverkssamlinger med tilsvarende miljø i Danmark, Sverige og Finland. Erfaringsutvesling har vært et sentralt område med basis i felles faglige utfordringene. Nettverket begynner nå å høste spennende erfaringer fra praktiske tiltak. Kombinert med økt vitenskapelig fokus på folkehelse, vil konferansen på Hamar 8.-9. november være svært dagsaktuell.
 
Mosjonstur i naturenHva med Vest-Agder?
Siden 2004 har Vest – Agder fylkeskommune sammen med et utvalg av kommuner i fylket utviklet ”Aktivitet på resept”. En begynner nå å høste spennende erfaringer med konseptet.
Nordisk konferanse – Nordisk samarbeid
Konferansen holder et faglig høyt nivå, med profilerte forelesere innen sine fagfelt fra alle de fire landene. Programkomiteen har vært bredt nordisk sammensatt med representanter fra Sosial- og helsedirektoratet og arrangørfylkene i Norge, Sundhedsstyrelsen, Ribe og Fyns Amt i Danmark, Folkhälsan i Finland og Statens folkhälsoinstitut i Sverige.
 
Innhold
Konferansen vil ta opp tverrfaglige tema som inkluderer flere viktige livsstilsfaktorer - ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse, tobakk og rus. En felles utfordring i alle de nordiske landene er å nå fram til brukerne med en god og forskningsbasert metodikk. Konferansen vil berøre forskningsbaserte kunnskaper, samtale/motivasjonsmetodikk og praktiske verktøy for endring av atferd. Her vil noen av de fremste fagpersonene i Norden bidra.
 
Sentrale konferansetemaer er: 
        ·Dokumentasjon for fysisk aktivitet i forebygging og behandling av livsstil
        ·Primærhelsetjenesten som en sentral arena for endringer av livsstil
        ·Grønn resept i Norge, hva nå?
        ·Den motiverende samtale
        ·Fritid og involvering av frivilligheten, samarbeidspartner i reseptmodellene
        ·Overvekt hos barn/unge
        ·Effektiv røykesluttintervensjon
        ·Livsstilsendringer og politiske virkemidler/muligheter
  
Kompetansegivende kurs
Det enkelte nordiske land søker om poeng til kompetansegivende kurs innen aktuelle spesialiteter for konferansen. For Norges del er kurset godkjent av Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapiforbund og Den norske lægeforening innen spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering.
Kontaktperson i Vest-Agder fylkeskommune: Rådgiver Oddmund Frøystein, telefon 38 07 45 12/920 13 928
Påmelding. Påmeldingsfristen er forlenget.
Mer informasjon
Stavgang i kveldsskumringen

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. september 2006 | Skriv ut siden