Mens sykefraværet generelt øker blant kommunene og fylkeskommunene i landet er situasjonen motsatt i Vest-Agder fylkeskommune. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i kommunesektoren var et sykefravær på landsplan på 8 prosent første halvår i år. Vest-Agder fylkeskommune kan samtidig legge frem en rapport som viser et sykefravær på 5,46 prosent første halvår. Med andre ord ligger fylkeskommunen betydelig bedre an enn situasjonen på landsplan.

Det er også en annen positive utvikling som kan avleses av sykefraværsrapporten for Vest-Agder fylkeskommune. Mens det var registrert et fravær på 6,03 prosent i første kvartal i år var dette sunket til 4,83 prosent i andre kvartal.
Den positive situasjonen i fylkeskommunene henger sannsynligvis sammen med det drives et målrettet arbeid rundt sykefravær i fylkeskommunen. De som blir syke følges opp. Det er lagt opp gode rutiner basert på de tiltak som knytter seg til IA- inkluderende arbeidsliv. Nærmeste leder skal følge opp de som blir syke. I vanskeligere saker trekkes det inn et lokalt fagapparat. Fylkeskommunen har også et tett samarbeid med Trygdeetatens Arbeidslivssenter som nå er blitt en del av NAV. Fylkeskommunen har i tillegg hatt suksess med å omplassere medarbeidere som av helsemessige årsaker har behov for en annen type arbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2006 | Skriv ut siden