Ordfører Torhild Bransdal poengterte at Vennesla med over 12.000 innbyggere er den tredje største kommunen i Vest-Agder. Det er press på boligmarkedet, med stor utbygging av nye leiligheter og boenheter i sentrum og også i øvrige deler av kommunen. Flere hundre boenheter er igangsatt eller planlagt. I kommuneplanen er et lagt inn bygging av 1300 boligenheter i nedre Vennesla. Dette ses i sammenheng med det sterke presset på boligmarkedet i nabokommunen Kristiansand.
Ordføreren informerte om at næringslivet i kommunen nå stort sett ”går så det suser”. Etableringen av Vennesla Næringspark, som skjedde i nært samarbeid med fylkeskommunen, har i følge Bransdal vært en suksess. Hun berettet at det nå er 25 virksomheter i gang i næringsparken. -Vest-Agder fylkeskommune har vært en svært sentral og nødvendig samarbeidspart i dette, sa ordføreren.
-Vennesla videregående skole, som eies og drives av fylkeskommunen, er en berikelse å ha i et lokalsamfunn. Vi er opptatt av at skolen skal ha et bredspektret tilbud. Jeg vil også peke på behovet for en bygningsmessig oppgradering av skole, sa Brandal. Hun så en fare for at byggingen av Tangen videregående skole vil kunne redusere tilgjengelige midler i fylkeskommunen til slik oppgradering. Fylkesvaraordfører Toril Runden roste Vennesla kommunes positive fokus på den videregående skolen. Hun viste til at skolen er inne i fylkeskommunens planer for vedlikehold.
De to politiske lederne var også innom samarbeidsprosjekter knyttet til blant annet sentrumsutvikling, tannhelsetjenester for eldre, planlegging av kulturhus, parkeringsforhold i tilknytning til regionale vinteridrettsanlegg, Setesdalsbanen, likestilling og levekårsutfordringer.
Ordfører Bransdal redegjorde for kommunens økonomi som har vært så anstrengt de seneste år at Vennesla er med på Robek-listen som er et statlig register over kommuner og fylkeskommuner som har økonomisk ubalanse. Hun opplyste at kommunen i løpet av det siste tiåret har vært gjennom en betydelig slankeprosess. Kommunens administrasjon er i løpet disse årene redusert med rundt 100 årsverk. Kommunens ledelse har som målsetting å komme ut av Robekregisteret i 2008 etter å ha videreført den økonomiske effektiviseringen.
Etter en påfølgende diskusjonsrunde ble det konkludert med at det er behov for fortsatt dialog og samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen på en rekke områder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2006 | Skriv ut siden