Venstre har denne helgen avholdt både kommunalkonferanse og landsstyremøte i Drammen. Det er nå klart at partiet går inn for at dagens fylker erstattes med en enhetsfylkemodell. Venstres enhetsfylkemodell er en utvidelse av enhetsfylkeforsøket i Møre og Romsdal. Venstre ønsker at sykehusene skal under direkte eierskap og styring av det nye fylket. Partiet vil også at ingen oppgaver skal tas fra primærkommunen og overføres til det nye fylket.

av admin, publisert 25. september 2006 | Skriv ut siden

De seks fylkesordførere fra Hordaland, Rogaland, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Vestfold legger i brevet press på Navarsete. De seks fylkene startet for litt over ett år siden arbeidet med å lage en felles uttalelse. Det er særlig stamveier og jernbaner som krysser fylkesgrenser og binder sammen regioner som opptar fylkesordførerne.
Til sammen så representerer de 6 fylkene 30 prosent av Norges befolkning. Oppropet har fått stor oppmerksomhet i media, både nasjonal presse og regional og lokal media i de 6 fylkene. Bl.a Dagens Næringsliv, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og NRK har dekket oppropet.