Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å treffe slikt vedtak:
TV aksjonen 2006 setter søkelyset på behovet for rask og kompetent medisinsk bistand til utsatte og sårbare grupper i forbindelse med krig og naturkatastrofer. Leger uten grenser bidrar til at slik bistand blir ivaretatt på en effektiv måte og årets TV aksjon støttes med
kr. 50.000.
 
Saken kommer til behandling i fylkesutvalget 26. september

SAMMENDRAG

Leger uten grenser ble startet i 1971 av en gruppe franske leger og journalister som en oppfølging av grusomhetene begått under Biafrakrigen på slutten av 1960 tallet og som et bidrag til å sørge for høykompetent medisinsk hjelp til de mest utsatte og sårbare gruppene i forbindelse med krig og naturkatastrofer. Den norske seksjonen av Leger uten Grenser sendte i 2005 ut 70 helsearbeidere til ulike katastrofeområder. Midlene fra årets TV aksjon skal særlig gå til katastrofer som ikke oppnår oppmerksomhet i mediene; Kongo, Somalia, Nord Uganda.

SAKSOPPLYSNINGER

Leger uten grenser er tildelt årets TV aksjon. Organisasjonen ble startet av en gruppe franske leger som bevitnet grusomhetene begått under Biafra krigen på slutten av 1960 tallet. Sammen med en gruppe journalister ble organisasjonen etablert i 1971 og arbeider nå i 70 land med over 400 ulike prosjekter. Leger uten grenser arbeider under kritiske forhold med akutt nødhjelp og trekker inn leger, sykepleiere og annet helsepersonell som bruker sin kompetanse overfor mennesker i den ytterste nød. Organisasjonen har spesialisert seg på å yte medisinsk og humanitær bistand til de mest sårbare grupper i forbindelse med krig, naturkatastrofer og andre kriser. Den norske seksjonen av leger uten grenser er medeir i det operasjonelle senteret i Brussel og sendte i 2005 ut 70 feltarbeidere til borgerkrigens Kongo, anarkiets Somalia, sulten i Niger og jordskjelvet i Pakistan. For Leger uten grenser er det også viktig å fortelle om overgrep og lidelser som organisasjonen ser i felt for å knytte oppmerksomhet til mange kriser som ikke alltid kommer på førstesidene i media.

Midlene fra årets TV aksjon skal særlig brukes til medisinsk hjelp til ofrene for de 10 mest underrapporterte kriser – de som mediene ikke dekker. Aktuelle områder er den demokratiske republikken Kongo, Somalia og Nord Uganda.

Leger uten grenser vil videreføre sitt operative engasjement ved at 76.3 % av midlene går til feltarbeid, 3.4 % til å påvise urett og overgrep, 11.7 % til å samle inn penger, 6.6 % til administrasjon og 2 % til andre humanitære aktiviteter.

Leger uten grenser ble i 1999 tildelt Nobels fredspris for sitt målrettede, høykompetente og operative engasjement i kriser der behovet for medisinsk hjelp er stort. For norske helsearbeidere er det en ære å arbeide for en organisasjon som ivaretar våre sterkeste humanitære forpliktelser. Årets TV aksjon vil forsterke denne muligheten og gi flere leger, sykepleiere, bioingeniører og logistikere muligheten til å gi bistand til de mest sårbare gruppene i de store men ofte glemte katastrofene. 

av Peersen, Tor, publisert 22. september 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer