Prosjektet ”Teaching better mathematics” som ledes av Høgskolen i Agder, har fått bevilget åtte millioner kroner av Norges Forskningsråd for å gjennomføre praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid i grunnopplæringen og lærerutdanningen samt styrke norske skolebarns matematikkunnskaper. Prosjektet er felles for et konsortium av fem høgskoler med HiA som den ledende partner. Forskningsaktivitetene i prosjektet ved HiA er finansiert av Norges forskningsråd.
Utviklingsarbeidet i prosjektet ”Lær bedre matematikk” må finansieres av andre kilder. Denne kostnaden utgjør 5.547.000 kr samt kostnader til dokumentasjon og formidling 520.000 kr. Det arbeides med å få midler til ytterligere styrking av prosjektet på oppfølging, koordinering og veiledning, samt en eventuell utvidelse av prosjektet til andre skoler og barnehager i fylket.
Vest-Agder fylkeskommune, Mandal kommune og Kristiansand kommune har valgt ut barnehager og skoler som skal delta i prosjektet og HiA deltar som kompetansemiljø og for å gjennomføre forskning knyttet til prosjektet. Vest-Agder fylkeskommune ved utdanningsavdelingen er prosjektkoordinator.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2006 | Skriv ut siden