Søkelyset rettes mot uviklingstiltak og bolyst i innlandskommunene på Agder på årets ”Framtidsbygdakonferanse”. Hovedtema er: ”Hvordan skape flere framtidsbygder?” Mange mener hovedutfordringen er å få flere innbyggere. Konferansen har derfor fokus på utviklingsarbeid som bidrar til attraktive og levende småsamfunn i innlandskommunene på Agder. Målgruppen er politikere, administrasjon og alle som er opptatt av regionalutvikling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. oktober 2006 | Skriv ut siden