Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte i dag sju nye pilotprosjekter i verdiskapingsprogrammet for kulturminner.  Dette er en av hovedsatsingene i Regjeringens kulturminnepolitikk.  Blant de sju prosjektene er ”Porto Franco- Kristiansands kulturelle frihavn” -Prosjektene skal bidra til at kulturminner blir satt i stand slik at de gir grobunn for ny kunnskap og nye opplevelser. Ved å ta i bruk kulturminnene, gis lokalsamfunnene vekstmuligheter når det gjelder reiseliv, håndverk, byggenæringen, næringsmiddelindustri og andre deler av kulturlivet, sier Bjørnøy i en pressemelding.

De sju prosjektene som Riksantikvaren har valgt ut er: Nærøyfjorden verdsarvpark, Porto Franco- Kristiansands kulturelle frihavn, Perler i Nordsjøløypa, Pilegrimsleden, Odda- industrisamfunn i omstilling, Norsk Tradisjonsfisk og Hammerdalen-byutvikling i Larvik.
Miljøverndepartementet har bevilget 9 millioner kroner til verdiskapingsprogrammet for neste år. I tillegg vil 9 millioner kroner bli bevilget over Kulturminnefondets budsjett.  Ved tildelingen av pilotprosjekt er det en forutsetning at det utløses midler lokalt. -Spleiselag og synergieffekter er en helt sentral forutsetning i verdiskapingsprogrammet. Vi legger til rette for at det blir et godt samarbeid mellom privat, offentlig og frivillig sektor, sier Bjørnøy.
Fullriggeren SørlandetPorto Franco-prosjektets ansikt utad er en betydelig flåte godt bevarte kulturhistoriske fartøy. Disse er et blikkfang og en sentral del av havnebildet. Med i prosjektet er også et kulturhistorisk senter på Odderøya, hvor det finnes en omfattende samling forsvarsminner fra ulike tidsepoker, de eldste helt tilbake til da Kristiansand ble grunnlagt i 1641.
Prosjektets ambisjon er at fartøyene skal være noe mer enn ”pittoreske kulisser”. Den fysiske samlingen av fartøyene i en museumshavn skal være utgangspunkt for utvikling av ”Kristiansand kulturelle frihavn” som en felles arena for formidling og opplevelse av landsdelens maritime kulturarv gjennom ulike typer aktiviteter fra praktisk seilas og kulturhistoriske tematokt, til digital formidling og kunstneriske opptrinn.
Bak prosjektet står Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Bragdøya kystlag, Fullriggeren Sørlandet, D/S Hestmanden, M/S Sjøkurs, Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter, Stiftelsen Skøy og Vest-Agder museet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2006 | Skriv ut siden