-Skoleelever i Nepal står midt i skuddlinjen mellom maoistopprørerne og regjeringshæren. Mange blir bortført som barnesoldater og utsatt for overgrep og til og med drap, sier informasjonsrådgiver i Redd Barna, Philip Crabtree på Operasjon Dagsverks nettsider www.od.no
- For å beskytte skoleelevene mot volden og landets væpnede konflikt lanserte derfor Redd Barna "Skoler som fredssoner" i 2003. Her kommer ikke geriljaen inn, heller ikke regjeringsstyrkene. Det er flott at norske skoleelever vil være med og gjøre skoledagen tryggere for jevngamle i Nepal, sier han.
-Operasjon Dagsverk vil bidra til å gjøre hverdagen tryggere for tusenvis av ungdom i skolen, og ungdom som vil tilbake til skolebenken, uten trusselen om krig og vold hengende over seg sier påtroppende OD-leder Stian Skaalbones(19). Han tror norske skoleelever både kan og vil bidra til å flytte krigen ut av klasserommene og skape skuddsikre skoler i Nepal.
At behovet er stort for ekstra ressurser til utdanning av ungdom i Nepal er hevet over all tvil. I følge FNs utdanningsstatistikk kan kun 41 prosent av jentene mellom 15 og 24 år lese og skrive, mens 76 prosent av guttene kan det. Rundt 70 prosent av barna i Nepal går på grunnskole.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. oktober 2006 | Skriv ut siden