Vi er utrolig godt fornøyd med at vi kan legge frem et budsjett som gir kommunene et betydelig løft, leser vi i avisen Agder i dag.
 
Politisk rådgiver Magnhild Eia i Kommunal- og regionaldepartementet er glad for å kunne meddele at kommune-Norge får et betydelig økonomisk løft i 2007 - etter at den rød-grønne regjeringens statsbudsjett-forslag ble presentert fredag formiddag.

Hun opplyser at regjeringen tilfører kommunene 14 milliarder kroner i økte inntekter i 2006 og 2007. Av dette utgjør 3 millarder kroner ekstra skatteinngang i 2006.
I overkant
– I 2007 legger regjeringen legger opp til en realvekst for de samlede inntektene i kommunesektoren på 5,4 milliarder kroner. Dette er i overkant av hva regjeringen lovet i kommuneproposisjonen våren 2006, meddeler lokal–, fylkes– og rikspolitikeren fra Heskestad i Lund.
Magnhild Eia poengterer at veksten i frie inntekter til kommunene blir på drøyt 2,4 milliarder kroner neste år. Hun har regnet ut neste års vekst i de frie inntektene for samtlige fem kommuner i Agders avisdistrikt. I parantes følger den prosentvise økningen i forhold til 2006-anslagene:
Kvinesdal på topp
• Flekkefjord: 5,1 millioner kroner (3,6)
• Kvinesdal: 9,8 millioner kroner (7,3)
• Sirdal: 2,9 millioner kroner (5)
• Lund: 3,6 millioner kroner (5,7)
• Sokndal: 3,4 millioner kroner (4,9)
– Kvinesdal får den største økningen i frie inntekter blant samtlige kommuner i Vest-Agder. På landsbasis er denne det største løftet for kommunene på 15 år, mener den politiske rådgiveren i Kommunal- og regionaldepartementet.
Utgifter Hun understreker blant annet at skjønnsmidler og driftsmidler til barnehagene kommer i tillegg til de ovennevnte frie midlene til kommunene.
Samtidig må kommunene bruke frie midler til utgifter som for eksempel NAV-kontor, en forventet økning i sosiale utgifter på 5 prosent og til et løft innen psykiatrien. Endringer i befolkningsstrukturen er et annet eksempel på at kommune-økonomien ikke nødvendigvis blir så roserød som regjeringen vil ha det til.
Som ventet
– Dette er tålig bra, men ikke bedre enn det som vi hadde forutsatt. Dersom tallene som presenteres er riktige, så får Lund kommune omtrent det som kom frem i kommuneproposisjonen, kommenterer Lund-ordfører Kjell Erfjord.
Han stiller blant annet spørsmål angående den uavklarte sykelønnsordningen, som i verste fall kan bety en ekstra utgiftspost for lunddølene på 700.000 kroner.

av Peersen, Tor, publisert 10. oktober 2006 | Skriv ut siden