Vest-Agder fylkeskommune har bevilget 15.000 kroner til kartleggingsarbeidet for prosjektet Leselyst i Vest-Agder. Målet for prosjektet er å etablere et formidlerkorps på barne- og ungdomslitteratur på fylkesplan. Bak prosjektet står bibliotekene i Knutepunkt Sør (Vennesla, Songdalen, Kristiansand og Søgne).

Prosjektet bygger i første rekke videre på "Ordet går"-prosjektet i Kristiansand. Bibliotekene bak "Leselyst i Vest-Agder" ønsker å videreføre de gode erfaringene fra "Ordet går" i et Vest-Agder prosjekt. Formidlerkorpset vi bestå av lærere og bibliotekarer, men det vil også prøves ut å bruke elever som litteraturformidlere.
I sin søknad til prosjektet "Leselyst i Vest-Agder" er det søkt om midler til et treårig prosjekt som skal foregå i perioden 2007 - 2009. Vest-Agder fylkeskommune har i første omgang bevilget kroner 15.000 til kartleggingsarbeidet som skal foregå i 2006. Fylkeskommunen vil ta stilling til eventuelle ytterligere bevilgninger til prosjektet når resultatene fra kartleggingsarbeidet foreligger.

av Eilertsen, Steinar, publisert 4. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer