I forprosjektet (2006) skal det kartlegges behovet for lesestimulering i videregående skoler i Kristiansand. Det skal utredes hva som er gjort innenfor lesestimulering i forhold til videregående skoler innen ulike studieretninger. Målet er å utveksle erfaringer med relevante fagpersoner og knytte kontakter med aktuelle klasser og lærere.

På bakgrunn av forprosjektet skal det utarbeides en prosjektbeskrivelse for at hovedprosjekt der man vil jobbe konkret med lesestimulering i videregående skole. Et slikt prosjekt vil ha stor overføringsverdi til på sikt også å kunne gjelde andre videregående skoler i Vest-Agder.

av Eilertsen, Steinar, publisert 4. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer