Regjeringen foreslår en økning på 153,5 millioner kroner eller om lag 10 prosent i de særskilte distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet. For 2007 vil de til sammen utgjøre 1,6 milliarder kroner. I år har Vest-Agder fylkeskommune mottatt 16,39 millioner kroner fra staten til regional utvikling. I statsbudsjettforslaget for neste år er dette beløpet økt til 21,44 millioner kroner. I tillegg får fylkeskommunen 2,5 millioner kroner i tilknytning til deltakelse i et nytt grenseregionalt program for Skagerak-Kattegatt

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2006 | Skriv ut siden