-Det har lenge vært en merkbar svikt i rekrutteringen til ulike realfagsstudier. Denne trenden klarer vi bare å snu i fellesskap med arbeidslivet og hele utdanningssektoren. Derfor har jeg tatt initiativ til dette forumet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Kunnskapsministeren mottar utredning om realfagPå møtet trakk Djupedal fram fire utfordringer: -Vi må klare å stimulere ungdom, og spesielt jenter, til å velge realfag. Realfagene i lærerutdanningen må forsterkes og den realfaglige kompetansen hos lærerne må økes. For det tredje må kvaliteten på realfagundervisningen bli bedre og til slutt må vi øke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv på alle nivåer for å gjøre realfagene livsnære og interessante, sier han.
Bildet: Konstituert divisjonsdirektør Hilde Jerkø i Norges forskningsråd overrakte Øystein Djupedal deres utkast til strategi

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. oktober 2006 | Skriv ut siden