Erverv av tomter på Tangen som er bortfestet til Sørlandets Sylinderservice AS inngår ikke i prosjektrammen. Fylkeskommunen har inngått en avtale med Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS) om å kjøpe tilbake disse eiendommene fra fylkeskommunen under gitte forutsetninger. En avklaring om dette vil skje innen utgangen av desember 2006.
I finansieringen av byggeprosjektet inngår salg av de fylkeskommunale eiendommene Østre Strandgate 59 og 76. Disse har vært benyttet som skolebygg for blant annet husflid, maritime fag, teknisk fagskole og kokkefag.  Det budsjetteres med en forventet salgsinntekt på 37 millioner kroner.
Skolen planlegges ferdigstilt til skolestart 2009/2010.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. oktober 2006 | Skriv ut siden