En rekke forsknings- og utviklingsprosjekter pågår ute på skolene. Flere av disse er satt i gang av skolene selv, mens andre er sentralt initiert. Prosjektene omfatter mange ulike emner og fagområder, men alle har den samme overordnede målsettingen, best mulig læring.

En del prosjekter drives sentralt og omfatter hele eller deler av sektoren. Blant disse er følgende:

Lær bedre matematikk:Et samarbeid mellom Kristiansand og Mandal kommuner, Høgskolen i Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Prosjektet involverer barnehager, grunnskoler og videregående skoler, og formålet er å øke motivasjon og læringsresultater i matematikkfaget gjennom en utforskende læringsmetode (inquiry). Prosjektet er finansiert av Sørlandets kompetansefond, Tekna og Vest-Agder fylkeskommune.

Lærende nettverk: Et samarbeidsprosjekt der grunn- og videregående utdanning i Aust- og Vest-Agder, sammen med lærerutdanningen, arbeider for å heve skolenes IKT-kompetanse og stimulere til pedagogisk bruk av IKT. Prosjektet er vitalisert og antall deltakerskoler fra Vest-Agder fylkeskommune har økt betydelig.

Gi rom for lesing: Nasjonal strategi- og tiltaksplan for å fremme elevers leseglede og leseferdigheter. Prosjektet har fått ny aktualitet med Kunnskapsløftet der lesing er løftet frem som en grunnleggende ferdighet i alle fag på alle trinn. Planen realiseres i Vest-Agder gjennom tiltak på to områder: kompetanseheving for lærere og skolebibliotekarer, og målrettede lesestimuleringstiltak for elever.

Ungt Entreprenørskap: En systematisk og praksisnær arbeidsmetode som bidrar til å øke elevenes motivasjon for læring. Elevene skal i løpet av et skoleår etablere, drive og avvikle en bedrift som bygger på en egenutviklet forretningsidé, under veiledning av mentor fra arbeidslivet og organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Alle offentlige videregående skoler i Vest-Agder har ungdomsbedrift, og til sammen er det i 2006/07 etablert rundt 150 bedrifter.

Fysak: Nasjonalt prosjekt for fysisk aktivitet og måltider i skolen. I Vest-Agder deltar 4 videregående skoler, og det settes fokus på styrking av elevenes fysiske og psykiske helse.

MMM-prosjektet: Prosjektets mål er å redusere bortvalg/frafall i grunnopplæringen. Prosjektet startet i 2006, og er et samarbeid mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Solar: Prosjektet er et samarbeid mellom Elkem Solar, Kvadraturen skolesenter, Kisumu polytekniske høyskole i Kenya og Aro Centre i Kenya. Solcellepaneler levert av Elkem er installert på Aro Centre og på Kvadraturen skolesenter.

av Holthe, Åse, publisert 12. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer