Fylkeskonservatoren har utarbeidet fredningsforslag for redningsstasjonen på Østhasselstrand på Lista. Redningsstasjonen skal være den eneste stasjonen i landet som er bevart med alt utstyr intakt. Ved at alt utstyret er bevart, er det i dag mulig å vise hvordan en redningsoperasjon foregikk, i en tid uten dagens teknologiske muligheter, med enkle hjelpemidler under strabasiøse forhold.
 

Forslaget ble sendt på høring til berørte parter 30. september 2006. Etter høringsrunden skal fredningsforslaget behandles i kommunestyret i Farsund før det går til Riksantikvaren som fatter endelig fredningsvedtak.

av Bessesen, Aase, publisert 9. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer