-Vi opplever en uønsket gjengroing av det norske kulturlandskapet i tiltagende grad. Dette skyldes ikke minst nedbygging av og strukturendringer i landbruket, som er spesielt alvorlig i Agder. I tillegg mangler en bevisst politikk og effektive tiltak for å motvirke denne utviklingen, skriver fylkesutvalget i en uttalelse til Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet samt Statens landbruksforvaltning. Departementene utfordres til å ta et ansvar for å få til bedring.

Fylkesutvalget i Vest-Agder peker på at det opplever situasjonen som bekymringsfull og ønsker derfor å sette søkelyset på problemstillingen.

Fylkesutvalget utfordrer Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet med hensyn til å ta et ansvar. -Disse departementene har eller kan trolig skaffe seg effektive virkemidler i forhold til å bremse og reversere gjengroing. Fylkesutvalget er kjent med at miljøprogram for og tilskudd til miljøtiltak i landbruket fins. Likevel kan det stilles spørsmål om dette gir god nok og ønsket effekt, skriver utvalget i uttalelsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2006 | Skriv ut siden