For en måned siden langet Demokratenes Vidar Kleppe ut mot saksbehandlere i fylkesadministrasjonen.
Bakgrunnen for uttalelsene hans var en en rapport om hvordan saksbehandlerne jobber og følger opp politiske vedtak.
I radio-innslaget fortalte fylkesrådmann Tine Sundtoft at opprydninga var i gang og at det var satt iverk tiltak for å bedre situasjonen. På sist møte ble uttalelsene til Kleppe tatt opp i kontrollutvalget.
Flertallet, med tre mot to stemmer, vedtok et forslag fra Høyres Sally Vennesland. I vedtaket heter det at kontrollutvalget sier seg uenig med utvalgsleder Kleppes uttalelser til NRK og beklager uttalsene.
NRK har snakka med både Sally vennesland og Kenneth Skofteland som framsatte kritikk mot Kleppe under møtet, men ingen av dem ønsker å snakke i radio for å utdype kritikken.

av Peersen, Tor, publisert 16. oktober 2006 | Skriv ut siden