Meldingen om geografien, hvor store og hvor mange nye regioner det skal være, blir først lagt frem i Stortinget våren 2008.
Kommunalministeren varsler at næringsliv, samferdsel, landbruk/fiske, miljø, kultur og utdanning/forskning er oppgaver forvaltningsnivået skal arbeide med.-Dette skal skje gjennom kjeder. En kjede er næringsliv, utdanning og forskning, En annen kan være næringsliv og samferdsel. Målet er å sikre helheten, så vi drar fordel av kunnskapen på de forskjellige områdene, sier Haga.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. oktober 2006 | Skriv ut siden