-Det er ikke nok oppgaver til å tre direkte folkevalgte nivåer. Derfor må vi dele forvaltningen inn i to nivåer, slår hun fast overfor NTB.

Partilederen og utvalget mener derfor at lokalpolitikerne må få mer makt. Flere oppgaver i statlige fagorgan som blant annet fylkesmannens miljøvernavdeling, fylkesmannens landbruksavdeling, nasjonalparkforvaltningen og forvaltningen av kulturminner må delegeres til kommunene. Et betydelig større ansvar for næringsutvikling må også legges lokalt.

Solberg sier at dette nødvendigvis betyr kommunesammenslåinger.-Vi kan ikke dimensjonere oppgavene slik at de kan ivaretas selv av de minste kommunene. Kommunene får selv vurdere om de er i stand til å løse oppgavene. Deretter får de bestemme seg om de vil samarbeide med andre kommuner, eller slå seg sammen med andre kommuner, sier Solberg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2006 | Skriv ut siden