-Kan fylkesordføreren i Vest-Agder garantere at alle elever i den videregående skolen i Vest-Agder ikke skal betale eller har betalt ekstra skolepenger for å anskaffe sin egen PC til undervisning i den videregående skolen, spurte fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene i en interpellasjon i fylkestinget i dag. -Kleppe tar utgangspunkt i en påstand om at elevene i videregående skoler i Vest-Agder er blitt pålagt å ha sin egen PC. Dette utgangspunktet er feil! Ingen elever i Vest-Agderskolene er i dag pålagt å kjøpe egen PC, svarte fylkesordfører Thore Westermoen.

Vidar Kleppe uttrykker i interpellasjonen at Vest-Agder fylkeskommune foreløpig er en av fire fylkeskommuner som har pålagt elevene i den videregående skolen å kjøpe egne PC- er.  Westermoen viste til at fylkeskommunen en tid har hatt i gang en prøveordning med bærbare PC-er til elevene ved noen skoler. Fylkestinget behandlet en sak om dette så sent som i juni i år og gikk da blant annet enstemmig inn for at pilotprosjektet med utleie av bærbare PC-er til elever i videregående skoler skal evalueres i løpet av høsten 2006. Fylkesrådmannen vil i etterkant av evalueringen vurdere hvordan en eventuell ordning bør finansieres. Det tas sikte på å legge frem en evaluering av ordningen for hovedutvalg for kultur og utdanning i november.
Fylkesordføreren orienterte om at Regjeringen i statsbudsjettet for 2007 foreslår at fylkeskommunen skal være ansvarlig for at elever får nødvendige trykte og digitale læremidler. Ordningen foreslås igangsatt for elevene på VG2 fra august 2007. Den skal utvides til å gjelde elevene i VG3 fra høsten 2008 og elevene i VG1 fra høsten 2009. Fylkeskommunen kan selv bestemme hvordan ordningen skal organiseres. Fylkeskommunens rammetilskudd i 2007 foreslås økt med 10,2 mill. kroner som følge av dette. Det er også tatt initiativ i forhold til utdanningssjefen i Aust-Agder for å sette ned en felles arbeidsgruppe som utarbeider forslag til måter å organisere dette på i de to fylkeskommunene.

av admin, publisert 31. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer