Karantenemuren på Odderøya skal restaureres. Arbeidene begynner tidlig i november. Muren ble bygd i årene 1800-1807. Den fredede karantenemuren på Odderøya er en viktig del av arven etter garnisonsbyen. Muren er i dag preget av sterkt forfall.

Karantemuren løper fra Lasaretthøyden og ned til Bendiksbukta. Den ble anlagt for å avdele karantenestasjonens område fra øya for øvrig. Kolera var en fryktet sykdom på 1800-tallet i norske byer. Det var store epidemier i bl.a. Christiania, Bergen og Drammen, og dødeligheten var stor. Kristiansand fikk sin karantenestasjon og karantenelasarett allerede i 1804. I Kjerregårdsbukta fantes også en kolerakirkegård.

Odderøya fungerte som karantenehavn for så å si hele Nord-Europa, på grunn av byens strategiske beliggenhet. Karantenestasjonen ble nedlagt i 1916.

Se også: http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1311642

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 18. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer