Karantenemuren på Odderøya skal restaureres. Arbeidene begynner tidlig i november. Muren ble bygd i årene 1800-1807. Den fredede karantenemuren på Odderøya er en viktig del av arven etter garnisonsbyen. Muren er i dag preget av sterkt forfall.

Karantemuren løper fra Lasaretthøyden og ned til Bendiksbukta. Den ble anlagt for å avdele karantenestasjonens område fra øya for øvrig. Kolera var en fryktet sykdom på 1800-tallet i norske byer. Det var store epidemier i bl.a. Christiania, Bergen og Drammen, og dødeligheten var stor. Kristiansand fikk sin karantenestasjon og karantenelasarett allerede i 1804. I Kjerregårdsbukta fantes også en kolerakirkegård.

Odderøya fungerte som karantenehavn for så å si hele Nord-Europa, på grunn av byens strategiske beliggenhet. Karantenestasjonen ble nedlagt i 1916.

Se også: http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1311642

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 18. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer