Vest-Agder fylkeskommune er prosjektleverandør i Den kulturelle skolesekken i fylket. Innen området visuell kunst samarbeider vi i dag hovedsakelig med Sørlandets kunstmuseum og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Vi samarbeider også med de andre fylkene i landet, men prosjektene som tilbys skolene i Vest-Agder utarbeides i all hovedsak innen vårt fylke.For skoleåret 2007/2008 har vi behov for å utvikle minimum 2 nye prosjekter. Behovet er størst på småskoletrinnet, dvs. 1-4. klasse


.


For å sikre en bredde i kunsttilbudet til skolene ønsker vi å samarbeide med flere aktører innen området visuell kunst i vårt fylke.

I henhold til retningslinjene for Den kulturelle skolesekken ønsker vi å bruke lokal kunnskap og kreativitet og inviterer herved alle billedkunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter med tilknytning til Agder til å sende inn prosjektforslag.

Vi ønsker i første omgang forslag til prosjekter som er mulig å sende rundt til skolene uten en følgeperson. Prosjektene må kunne formidles gjennom lærerveiledninger.

Det er mulig at vi i tillegg velger å ta inn flere prosjekter som kan rettes mot flere trinn enn småskolen. Det vil da være åpent for andre formidlingsformer enn lærerveiledning. En vanlig form er at den ansvarlige kunstner reiser rundt og formidler sitt eget opplegg.

Vi har tidligere hatt prosjekter i skolen der kunstnerne selv reiser rundt. Erfaringsmessig er slike prosjekter vanskelig å gjenta år etter år, da det binder opp mye av den gjeldende kunsters tid. Dersom noen likevel ønsker å gjennomføre et slikt prosjekt, eller har andre forslag, vil det bli tatt opp til vurdering og det vil eventuelt komme i tillegg til prosjektene for småskolen vi planlegger å plukke ut.
Vi kommer uansett til å prioritere prosjekter som er selvformidlende og rettet mot småskoletrinnet. Vi anmoder derfor alle til å fokusere på det i første omgang.

Prosjektbeskrivelser sendes Vest-Agder fylkeskommune v/Linda S. Olsen innen 1. desember 2006.

Prosjektutlysningen blir sendt ut pr. e-post ut i fra tilgjengelige lister. De som ikke får utlysningen tilsendt kan finne fullstendig utlysningstekst og informasjon her.

av Olsen, Linda Sofie, publisert 11. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer