Finansieringen av Teater- og konserthus for Sørlandet i Kristiansand, som vil koste henimot 1,1 milliarder kroner ut fra kroneverdien i 2003, står overfor en utfordring etter at staten har klargjort forhold rundt sitt bidrag på 408 millioner kroner. Beløpet blir ikke prisjustert og kommer i tillegg som utbetaling på et senere tidsrom enn antatt. Eierne, deriblant Vest-Agder fylkeskommune må derfor løse finansieringsutfordringen. For å dekke inn lavere tilskudd fra staten, samt prisstigningen på fylkeskommunens eget tilskudd i investeringsperioden vedtok fylkestinget i dag at Kilden IKS får beholde Vest-Agder fylkeskommunes andel av momskompensasjonen.

Vest-Agder fylkeskommune er inne med en eierskapsandel på 20 prosent i det interkommunale selskapet Kilden IKS som skal planlegge, prosjektere og bygge teater- og konserthuset.
Fylkestinget bevilget et tilskudd på 87,4 millioner kroner til teater og konserthuset .

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2006 | Skriv ut siden