Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og kunnskapsminister Øystein Djupedal oppfordrer fylkeskommunene som skoleeiere til å arbeide for at videregående opplæring skal bli tobakksfri. I et brev til samtlige fylkeskommuner viser de til at mange fylkeskommuner har innført restriksjoner på røyking i skolegården. -Dette arbeidet bør videreutvikles ved at videregående opplæring gjøres fri for tobakk både for lærere og instruktører, elever og lærlinger, skriver de to i brevet.

Bakgrunnen for oppfordringen er en målsetting om å redusere tobakksbruken blant ungdom mellom 16 og 19 år ved å forhindre at flere begynner med tobakk og redusere bruken hos tobakksbrukere. Nye tall fra ungdomsskoletrinnet viser at røyking blant ungdom mellom 13 og 15 år er halvert fra 2000 til 2005. For å videreføre resultatene fra ungdomsskolen ønskes  en innsats for å få videregående opplæring tobakksfri.
I 2005 røykte rundt 24 prosent av unge i alderen 16–24 år daglig, og rundt 17 prosent røykte av og til. Det har ikke vært nedgang i dagligrøyking blant denne aldersgruppen siden 2003.
Det ble i april 2003 foretatt en kartlegging av røykerestriksjoner i videregående opplæring. På tidspunktet for undersøkelsen hadde tre fylker (Sør-Trøndelag, Nordland og Hordaland) innført restriksjoner på røyking i skolegården. I perioden 2003–2005 innførte ytterligere ti fylker røykfrie skolegårder. Fylker som per i dag ikke har noe slikt vedtak er: Akershus, Rogaland, Vest-Agder, Telemark, Oslo og Sogn og Fjordane. Oslo har fattet et vedtak om at skolene selv skal bestemme om de vil innføre restriksjoner på røyking i skolegården, og i Sogn og Fjordane har flertallet av skolene selv gjort vedtak om røykfrihet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2006 | Skriv ut siden