I et innlegg i Sunnmøreposten skriver nestleder Tine Skei Grande i Venstre at hennes parti mener at sykehusene må tilbakeføres til fylkeskommunene. Hun karakteriserer Stoltenbergs statliggjøring av sykehusene som lite vellykket, både helsepolitisk og ikke minst styringsmessig, slik Venstre og andre advarte mot. -Folk føler at de har mistet kontroll og vet ikke hvem de skal stille til ansvar. Styringen må tas tilbake til et folkevalgt nivå, skriver Skei Grande.

Nestlederen gjør det klart at Venstres oppfordring er å glemme hele tanken om storregionene, og gjennomføre en mindre, men viktigere reform med grunnlag i dagens fylker. -Folkestyret begynner nedenfra, og det er oppsiktsvekkende at regjeringen snakker om demokratireform uten at primærnivået - kommunene - har en sentral plass. Ensidig fokus på regioner – der motstanden mot å flytte makt fra staten er stadig mer åpenbar, kan fort ende med å ta makt fra kommunene, i stedet for å styrke lokaldemokratiet. Større regionting vil skape enda større avstand til folk, skriver hun.

Venstre mener, i følge Skei Grande, at det er nødvendig med et folkevalgt nivå mellom kommuner og stat. Uten dette blir statens makt for stor og vi vil få økt byråkratisering og sentralisering av beslutninger som skal tas av demokratiske organer. Men dette forutsetter at fylkene har makt og oppgaver som folk flest opplever som viktige.
-Vår reform er "det nye fylket" – som er en videreføring av forsøket med "enhetsfylket" som er gjennomført i Møre og Romsdal. Det innebærer at fylkesmanns-embetet reduseres til et rent kontroll- og representasjonsorgan på vegne av staten, mens alle oppgaver utover dette flyttes under folkevalgt ansvar, skriver nestlederen.
 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2006 | Skriv ut siden