Innføring av Kunnskapsløftet, lavt elevtall i forhold til antall skoler, ny E39 og rektorsituasjonen har gjort det nødvendig for fylkeskommunen å foreta en gjennomgang av skolestrukturen i Lister-regionen. Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag ikke inn for et forslag fra fylkesrådmannen om at fylkeskommunens  videregående opplæring i regionen skal gis på seks ulike steder og  organiseres som tre skoler.  Hovedutvalget vil ha saken opp igjen til behandling i februar etter at administrasjonen har utredet nye innspill. Fylkesutvalget sluttbehandler saken 8. november.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. oktober 2006 | Skriv ut siden