De rødgrønne partiene vil, i følge Dagsavisen, ta en rekke oppgaver fra staten og gi dem til de nye regionene. Det gjelder blant annet riksveiene og oppdrettskvoter. I følge avisen, som tidligere het Arbeiderbladet og var Arbeiderpartiets sentrale avis, er dette konklusjonen etter et rådslag i regjeringspartiene om hvilke oppgaver de nye regionene skal få.

De tre regjeringspartiene bedt sine lokalpolitikere om å komme med innspill. Dagsavisen har fått tilgang til dokumentet som oppsummerer de 160 forslagene som kom inn. i rådslaget. Et stort flertall vil at regionene skal overta lokalkontorene til Statens vegvesen og Innovasjon Norge. Det tas og til orde for at regionene overtar ansvaret for oppdrettskvoter og kulturinstitusjoner. Deltakerne i rådslaget vil også legge ned dagens Fylkesmann og gi regionene ansvar for det meste av dens oppgaver.
Det er unighet om sykehusene. SV og Sp vil at regionene skal få ansvar for disse. I Ap synes man dette er problematisk.  Ap og Sp sier også nei til å ta fra staten styringen med tildeling av fiskekvoter, mens man i SV er for regional kontroll over fiskeripolitikken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. oktober 2006 | Skriv ut siden